DHA Lahore Phase 6 5 Marla Plot Price 1 Kanal 10 Marla. For More Information 0321-9110991

1, DHA Lahore Phase 6 5 Marla Plot Price

DHA Lahore Phase 6 5 Marla Plot Price

DHA Lahore Phase 6 E Block Plot Price
1, Block E   Plot  1163   Price  68 lac   5 Marla
2, Block E   Plot 1206   Demand  68   5 Marla
3, Block E   Plot 1176   Demand  69   5 Marla

DHA Lahore Phase 6 7 Marla Plot Price
1, Block J   Plot  638/1   Price 145 lac   7 Marla

DHA Lahore Phase 6 2 Kanal Plot Price
1, Block E   Plot  753   Price 455 Lac   2-kanal
2, Block M   Plot  161,162,163   Demand  690

DHA Lahore Phase 8 S Block Plot Prices

DHA Lahore Phase 6 1 Kanal Plot Price

1, Block A   Plot 453   Rate  223   1 Kanal Final
2, Block J   Plot 152   Demand  300 LAC 100 FEET ROAD AND FACING PARK.
3, Block H   Plot 317   Demand  280 LAC   1 Kanal
4, Block F   Plot  79   Price 220 lac   1 Kanal
5, Block E   Plot  338   Price 220 lac   1 Kanal
6, Block D   Plot  267   Rate 245 lac   1 Kanal

7, Block B   Plot 250   Rate 280 lac   1 Kanal
8, Block B   Plot  566   Price  275   1 Kanal

9, Block N   Plot 536   Rate 195 LAC   1 Kanal
10, Block N   Plot 1046   Rate  190   1 Kanal

 DHA Lahore Phase 6 10 Marla Plot Price

1, Block L   Plot  632   Price 160 lac 10 M
2, Block L   Plot 624   Rate  165   (10’marla)

DHA Lahore Phase 6 L Block Plot Price
1, Block L   Plot 992   Price 115   1 Kanal
2, Block L   Plot 541   Rate 210 lac   1 Kanal
3, Block L   Plot  616   Demand 255   1 Kanal

DHA Lahore Phase 9 5 Marla Price

Download DHA Phase 6 Map

Dha Lahore phase 6 h block plots, dha Lahore phase 6 h block plots for sale, phase 6 h block plots for sale, phase 6 h block dha Lahore, dha Lahore phase 6 h block low budget plots, dha Lahore phase 6 h block plot prices, dha Lahore phase 6 h block plots prices, dha Lahore phase 6 h block plot price, dha Lahore phase 6 h block plot for sale,